Обадете ни се: 0879 36 99 92; 0888 64 21 35

Биология на плъха / Rattus

Сив Плъх

СИВ ПЛЪХ: гърбът е сиво-кафяв, понякога мръсно сив до черен. Коремът е по-светъл, белезникъв. Плъхът е сравнително едър гризач и достига на тегло от 150 гр. до 600 гр. и дължина 18-25 см. Опашката му е сравнително дебела в основата си, по-къса е от тялото му, тя е гола и покрита с редки твърди косми. Муцуната на главата е тъпа, ушите са сравнително къси.

Местообитание: Сивия плъх произлиза от Източна Азия, но е разпространен по целия свят. Заселва Европа в нач. на XVIII в., а у нас е разпространен повсеместно. Предпочита по-влажни местообитания като: мазета, складове, мелници, фуражни заводи, млекопреработвателни предприятия, месопреработвателни цехове и складове, канализации, ферми , свинарници, сметища, крайречни биотопи и др.

Биологията му е забележителна, има способност за копаене на дупки и ходове и способност за гризане. Катери се плува и се гмурка добре, живее в колония със своя територия, която ожесточено пази. Устройва гнездата си в ходове под пода, в стените на помещенията и сградите или в почвата, където изгражда лабиринти от ходове. В тях устройва гнездото си като използва различни материали: хартия, парчета плат, памук, пера, суха трева и листа. Жилището му е в близост до източника на храна.

Сивия плъх е всеядно животно, храни се с растителна и животинска храна, но предпочита храна която съдържа около 60% вода. Ако липсва такава той е принуден да търси вода. Като добър плувец сивия плъх заселва бреговете на водоемите и рибарниците, където се храни с риба. Сивия плъх е нощно животно, като скита цяла нощ той може да се отклони до 5 км. от леговището си. Ориентира се като маркира своя път с урина.

Размножава се почти през цялата година от м. Февруари до м. Ноември. Годишно има 5-7 поколения. Ражда от 5 до 20 малки, които след 3 мес. достигат полова зрялост.

Стопанско значение: Сивия плъх е изключително голям вредител на складирани храни. Годишно консумира 30-40 кг. зърно, но повече вреди като замърсява хранителните продукти с екскременти и урина. Нагризва и похабява суровини, предмети, съоръжения, кабели, техника, ел. уреди и др.

 

Черен плъх / Rattus rattus

 

Външни особености:

Гърбът е тъмно сив, върховете на космите са черни. Коремът е по-светъл, цветът на козината варира от кафяв до сиво-черен.

Черният плъх е значително по-дребен и по-пъргав от сивия плъх. Тялото му достига от 80 до 300 грама и дължина от 15 до 21 см. Опашката е винаги по-тънка в основата и винаги по-дълга от тялото – 16/25 см. Главата има изострена муцуна, ушите са големи, щръкнали нагоре и могат да покрият очите.   

Черния плъх произлиза от Южна Азия, но е разпространен п целя свят. Той се появява по-рано от сивия плъх, като заселва Европа още през III-ти век, по-топлолюбив е и затова е по-тясно свързан с човека, особено в по-студените региони, където предпочита по-топли биотопи. Нарича се още: домашен, тавански, корабен плъх. У нас се среща повсеместно, като устройва жилището си по тавани и покриви на сгради, а на открито – главно в лозята и овощните градини.

Черният плъх е активен главно нощем. Той оставя оцветени пътечки по балкони, первази и др., където минава постоянно. Оцветяването се дължи на фекалийте и урината, който допълнително се размесват от лапите на животното при неговото движение. По своя произход е дървесен вид, затова заселва по-високите части на сградите. За разлика от сивия плъх, който е отличен плувец, черния плъх се проявява като забележителен катерач. Предпочита растителна храна – зърна, семена, плодове и др. Размножава се 3-4 пъти в годината, като ражда от 3 до 20 малки.

Черният плъх е вредител по складирани храни. Преносител е на лептоспироза, салмонелоза, хламидии, резервоар е на хеморагичната треска с бъбречен синдром, кутреската и др.   

Нагоре