Обадете ни се: 0879 36 99 92; 0888 64 21 35

Биология на мишката / Mus musculus

Домашна мишка

Външните особености на мишката са: коремът по-светъл, жълтеникав, окраската варира от сиво до кафяво-сиво. Тялото е с тегло от 10-25гр. И дължина 7-10 см. Опашката е гола с дължина 6-10 см.

МЕСТООБИТАНИЕ: Домашната мишка произлиза от Азия, разпространила се е из целия свят. Свързана е с човека. Заселва човешки жилища, селскостопански сгради, а често и природни биотопи. Мишката живее при всякакви климатични условия. У нас се среща в цялата страна и е най-разпространения синантропен гризач.

БИОЛОГИЯ: Домашната мишка е активна главно през нощта, тя обикновено върви, тича или стои на четири крака, но когато се храни или оглежда, се изправя на задните и се подпира на опашката си. Когато тича, държи опашката си хоризонтално и я използва за баланс. Мишката е отличен катерач, плува добре. Обитава жилищни и стопански сгради, складове за зърнени храни, фуражни цехове, хранителни магазини, хранителни заведения, хотели и др.

Храни се с храни от животински и растителен произход. В населените места изгражда гнездата си под подове и мебели. В сгради при оформяне на своето гнездо похабява амбалаж, тъкани, книги, но най-голяма вреда причинява като замърсява хранителните продукти с екскременти.

Живее в семейни групи от един възрастен мъжки индивид с няколко женски индивида и малките им. В сградите домашните мишки се размножават целогодишно и имат до 10 поколения на година с по 4-10 малки, които до два месеца достигат полова зрялост и започват да се размножават. Домашната мишка има специфичен механизъм за регулиране на числеността на популацията си.

В стопанско значение домашната мишка е изключителен вредител.

Медицинско значение: преносител на различни заболявания за хората.

Нагоре