Обадете ни се: 0879 36 99 92; 0888 64 21 35

Защита от хлебарки

Вредители-БГ е лицензирана фирма за борба с вредителите – хлебарки. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Обработката срещу хлебарки се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Те са безвредни за хора, домашни животни и растения. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. „Вредители-БГ” третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.  

Хлебарките съществуват от над 300 милиона години. В природата се срещат около 4 хиляди вида, като под 1% от тях съжителстват с хората. Те са едни от най-разпространените вредители – насекоми.

В България се срещат четири вида хлебарки:
 •  кафява хлебарка (Blattella germanica) – обитава топли места с лесен достъп до вода и храна като кухни, около хладилници, печки, фурни, в стаите на жилищата, в мазета и шахти;
 •  черна хлебарка (Blatta orientalis) – обитава влажни и хладни места напр. бани, канали, мазета и др.;
 •  американска хлебарка (Periplaneta americana) - обитава топли и влажни места с температура над 33°С като абонатни станции, канализация, мазета;
 •  дългоантенеста хлебарка (Supella longipalpa) - среща се в топли и сухи места като мебели, библиотеки и др.;
Жизненият цикъл на хлебарките включва три фази - яйце, ларва (нимфа), възрастно (имаго). Яйцата се снасят в капсула, която женската носи на края на коремчето си до момента, в който малките са готови да се излюпят, или ги оставя на подходящи места в близост до вода и храна. Младите хлебарки (нимфи) приличат на възрастните, но са по-малки и веднага след излюпването си са готови за самостоятелен живот. Хлебарките са нощни насекоми. През деня се крият в цепнатини и пукнатини в стените, рамките на вратите, мебелите, оборудването и др., а през нощта излизат да търсят храна. Те са всеядни и се хранят с всякакви хранителни продукти и отпадъци от растителен и животински произход. Издържат на глад около месец. Хлебарките са едни от най-вредните насекоми, които хранейки се, замърсяват хранителните продуктите с изпражненията си или като повръщат част от смляната храна върху тях. Те са механични преносители на над 40 вида микроорганизми, от които патогенни за човека са стафилококи, салмонели, шигели и др. Пълзейки в канали и отходни места, те стават причинители и на чревни инфекции – коремен тиф, пара тиф, дизентерия, салмонелози и др. Хлебарките и частите от техните тела са така също и едни от най-честите причинители на астма.
Мероприятия за унищожаване на хлебарки във всичките им стадии на развитие
Биологичните и екологични особености на хлебарката обуславят четири вида методи за борба:
 •  Механичен – чрез почистване на помещенията и използване на ловилки. Този метод е допълнение към останалите методи за борба;
 •  Физичен - чрез изгаряне на малоценни опаразитени вещи, пране при висока температура и др.;
 •  Биологичен – чрез препарати, изготвени на базата на регулатори на растежа;
 •  Химичен – основен метод в борбата с хлебарките чрез прилагане на разтвори на препарати с бързо начално и продължително остатъчно действие. При пръскането особено внимание се обръща на цепнатините и пукнатините, които са убежища на хлебарки. Използват се устройства, които подават струя под налягане. Пръска се от разстояние 30-40 см директно върху хлебарките, убежищата им или местата, където най-често преминават. Като допълнение към пръскането с разтвори на дезинсекционни препарати се препоръчва и използването на отровни хранителни примамки, гелове, лакове и прахообразни биоциди.
При обработка на заразени площи е необходимо да се знае, че живущите или работещите в помещенията трябва да напуснат обекта за не повече от един час, тъй като използваните препарати за унищожаване на хлебарки са от най-висок клас и не са канцерогенни. След изтичане времето за въздействие помещенията трябва да бъдат проветрени в продължение на 15-20 минути.

При заявка за обработка срещу хлебарки във Вашия дом, офис или търговска площ не е нужно мебелите да бъдат да размествани, а е достатъчно да се осигури минимално отстояние от стените, т.е. достъп за пълно опръскване на повърхностите.

В зависимост от степента на заселеност с хлебарки се правят следните третирания:
 •  При висока заселеност - наличие на голямо количество хлебарки и през деня. Прави се цялостно опръскване на пода, бариерно пръскане на стени на височина до 50 см и пръскане на вътрешните части на шкафовете и на всички места под матраци и дивани, корнизи, под разлепени тапети, над окачени тавани, зад шкафове, картини, мивки и електроуреди (хладилници, печки, сушилни, перални и др.);
 •  Средна и малка заселеност – хлебарките не се виждат през деня или са единични случаи. В този случай пръскането е  предимно покрай стени, мебели, печки, перални, хладилници и др., както и върху локализираните местонахождения на хлебарките.

Препаратите, които използваме, не оставят петна и следи върху стените, подовете, мебелите, дамаските и електроуредите. Професионалната защита срещу хлебарки във всеки един обект е индивидуална. Обектите се разделят обичайно на две групи - жилищни и търговски.

 
Вредители-БГ” срещу хлебарки в жилища
 • Обичайно се прави едно пръскане, но повечето хлебарки имат резистентност и за да Ви дадем гаранция от шест месеца се прави повторно пръскане след 14 дни.

Ако имате проблем в този период, дезинсекцията е за наша сметка.

Вредители-БГ” срещу хлебарки в търговски обекти
 • Обектите от търговската сфера се разделят на два вида - търговски обекти от хранително-вкусовата промишленост и обекти с обществено предназначение.
Вредители-БГ” срещу хлебарки в обекти от хранително-вкусовата промишленост (магазини за хранителни стоки, ресторанти, заведения за бързо хранене, баничарници, сладкарници, кафенета и др. )
 • Там се налага ежемесечно третиране поради голямото текучество на хора, стоки, храни и отпадъци, което увеличава рискът от проникване на хлебарки в обектите. Контролът и борбата с хлебарките в обектите от хранително-вкусовата промишленост трябва да е навременен и периодичен, подчинен на програма, съставена за всеки конкретен обект, в зависимост от неговите особености, а не еднократен и хаотичен. Със системната обработка, подчинена на програма за борба с хлебарките, се спазват изискванията на РЗИ (ХЕИ),  избягва се резистентност на популациите и се свежда тяхната численост до биологичния минимум в обектите.

Единствено по този начин „Вредители-БГ” може да гарантира качеството на извършените дезинсекции.

Вредители-БГ срещу хлебарки в обектите с обществено предназначение (ж.п., авто- и аерогари, хотели, спа-комплекси, офис сгради, театри, киносалони, болници, търговски центрове и др.)
 • В зависимост от площта, потока на хора, превозни средства и стоки и специфичните особености на обекта и след направена инспекция се съставя индивидуална програма за защита от хлебарки, която зависи както от нивото на поддържаната хигиена, така и от степента на заселеност с хлебарки.
За успешна борба с хлебарките в този тип обекти се спазват няколко условия – подбира се подходящ препарат и форма на приложение, желателно е да се обработва цялата сграда, включително шахти, тавани и мазета, като третирането се извършва отгоре надолу – започва се от таванските помещения или най-горните етажи и се завършва с мазетата или подземните части на сградата. За по-дълготраен ефект е желателно да бъдат обработени и съседните сгради. Трябва да се има предвид, че еднократната обработка е крайно недостатъчна.
Нагоре