Обадете ни се: 0879 36 99 92; 0888 64 21 35

Биология на дървениците / Cimex lectularius

Тялото на дървениците е яйцевидно – овално, гръбно-коремно сплеснато, което условие улеснява придвижването им в цепнатини. Покрито е с еластична хитинова обвивка. Крилата са редуцирани а крачетата са широко разперени в страни. Имат чифт прости и чифт сложни очи и пробивно-смучещ устен апарат. Ориентират се чрез обонянието си и се движат сравнително бързо. Възрастните са с размери 4-8 мм с червено кафява окраска.

Развитието им е с напълно превръщане и жизненият цикъл включва фазите:

  • яйце
  • ларва (нимфа с 5 стадия)
  • имаго

Всички нимфни стадии и имагото на постелъчната дървеница се хранят с кръв в интервали от 3 до 7 дни. Активно смучат кръв САМО през ноща – от човека, много бозайници и птици. През деня се крият в дупки на гризачи, в гнезда на птици, в цепнатините на пода и мебелите в жилищата, в пролуки на стените, електроуреди (телевизори, микровълнови печки, компютри и др.) При кръвосмучене поглъщат голямо количество кръв, която пестеливо използват дори в продължение на месеци. Могат да издържат на след повече от година, ако температурата и влагата са подходящи.

При първите пролетни дни презимувалата дървеница започва да снася яйцата си на купчини по 1 до 5 яйца на ден в продължение на два месеца или около 200 яйца през живота си. Яйцата на дървениците са бели с дължина 1 мм. Те са продълговати, белезникави и с малко капаче в единия край. С прозрачно лепливо вещество те се прикрепят зад мебели, корнизи, рамки, матраци и навсякъде където дървеницата се крие през деня.

Излюпването на ларвите от яйцата е в тясна зависимост от температурата, като при 22-28 градуса по Целзий нимфите се излюпват след 6-10 дни. Първоначално те са светли на цвят (сламени), но след около 1 час потъмняват. След излюпването си ларвата търси храна и след като се насмуче с кръв става тъмно червена, тъй като кръвта прозира през тънката хитинова обвивка.

Нимфите приличат на имаго и притежават ясно изразен тигмотаксис – предпочитат грапави повърхности, а върху гладка са трудно подвижни. За да достигне полова зрялост линее 5 пъти. При всяко линеене ларвата трябва да смуче кръв. Ларвата смуче кръв в продължение на три минути, а възрастните дървеници в продължение на 10-15 минути. Поетата кръв е от 2,5 до 8 пъти повече от собственото им тегло. Скоро след нахранването се отлагат фекални капки, който оставят черни или кафяви петна по-различни повърхности. При липса на храна нимфите остават непроменени дълго време, могат да гладуват до 1,5 год. Развитието на дървениците при подходящи условия (25-28 градуса и влажност 60-70%) завършва за 1-2 месеца. Продължителност му зависи главно от температурата. При по-ниска температура то може да се удължи до 4 и повече месеца. При температура под 13 градуса и над 37 градуса развитието им спира, а при температури над 40 градуса Целзий те умират за по-малко от час.

Дървениците лесно се преселват от едно място в друго по стени, по корнизи, тръби, чрез мебели, стари картини. книги, куфари, матраци, покупка на нова черна или бяла техника, а също така и след пребиваването ви в хотели или общежития.

Нагоре