Обадете ни се: 0879 36 99 92; 0888 64 21 35

Цени за жилища

Цени за жилища

Цени за жилища при еднократна обработка

Качеството на нашите обработки определя цените ни и гарантира здравето и спокойствието ви. Нашите цени зависят от площта на жилището, конкретния тип на вредителя и заселеността му в обекта.

Вид вредител

До 40 м2

До 75 м2

До 100 м2

ГРИЗАЧИ
Хлебарки

30 лв.

34 лв.

39 лв.

Дървеници

35 лв.

48 лв.

58 лв.

Бълхи

30 лв.

34 лв.

39 лв.

Мравки

30 лв.

34 лв.

39 лв.

Кърлежи

30 лв.

34 лв.

39 лв.

Оси, пчели, стършели*

35 лв.

45 лв.

49 лв.

Дървояди*

30 лв.

45 лв.

49 лв.

Сколопендри, многоножки*

30 лв.

45 лв.

49 лв.

Мухи

30 лв.

34 лв.

39 лв.

Комари

30 лв.

34 лв.

39 лв.

Прахови акари

30 лв.

34 лв.

39 лв.

Миризливки

30 лв.

34 лв.

39 лв.

Гъсеници

30 лв.

34 лв.

39 лв.

Молци

30 лв.

40 лв.

45 лв.

Паяци

30 лв.

34 лв.

39 лв.

ГРИЗАЧИ
Плъхове

30 лв.

34 лв.

39 лв.

Мишки

30 лв.

34 лв.

39 лв.

Сънливци/съсели*

55 лв.

75 лв.

115 лв.

ВЛЕЧУГИ
Змии

30 лв.

55 лв.

60 лв.

Гущери

30 лв.

55 лв.

60 лв.

ПОДЗЕМНИ ВРЕДИТЕЛИ
Сляпо куче*

50 лв.

75 лв.

100 лв.

Къртици*

50 лв.

75 лв.

100 лв.

ПТИЦИ
Ластовици, гълъби и др.*

65 лв.

100 лв.

140 лв.

ДРУГИ НЕТИПИЧНИ ВРЕДИТЕЛИ
Котки

30 лв.

55 лв.

60 лв.

Кучета

30 лв.

55 лв.

60 лв.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Микроорганизми

30 лв.

34 лв.

39 лв.

КОМБИНИРАНИ УСЛУГИ
Хлебарки + гризачи

40 лв.

55 лв.

60 лв.

Хлебарки + мухи

40 лв.

60 лв.

65 лв.

Хлебарки + Дървеници

50 лв.

60 лв.

65 лв.

Бълхи + кучета и котки

40 лв.

60 лв.

65 лв.

Други комбинирани услуги

По договаряне

*Поради спецификата при третиране на тези вредители е желателно предварително да се свържете с нас по телефона

Минималната цена за еднократна обработка е 30 лв.

При сключване на договор за абонамент има отстъпки от цената за всяко третиране.

Цените са крайни с включени разходи за препарати, транспорт, труд и др.

Извън посочените населени места транспортът се договаря допълнително.

Поради спецификата на всеки конкретен обект цените могат да варират от посочените нагоре и надолу.

Нагоре