Обадете ни се: 0879 36 99 92; 0888 64 21 35

Борба и унищожаване на къртици

Защита, борба и унищожаване на къртици

Къртиците са представители на най-древните и нисши от бозайниците и се причисляват към семейство „Talpidae”. В България е широко разпространена европейската къртица. Предните й крайници са с лопатовидна форма и здрави нокти, което й позволява бързо придвижване под повърхността на почвата, където прави дълги проходи и изхвърля на повърхността купчини пръст, т.нар. къртичини. Очите й са закърнели, има недиференцирани зъби. Те предпочитат богати почви, в които има струпване на червеи, подземни насекоми и техните ларви, с които се хранят. Те не се хранят с грудки, луковици и корени, но увреждат с тунелите си младите насаждения.

Освен, че са под земята, къртиците са в постоянно движение и се локализират трудно. Те са чувствителни на миризми и лесно отгатват човешкото присъствие. Всичко това обуславя нелеката борба с тях.

Най-често засегнати от къртиците са стопански дворове, градини и оранжерии.

При голяма популация на даден терен дупките от къртици могат да достигнат до 200. Къртичините се появяват през нощта и са с различна големина, а под дупките е плетеница от къртичи тунели.

Засегнатият терен може да е атакуван и от двата вида вредители – сляпо куче и къртици. Затова се извършва оглед на място и се препоръчва оптимален метод за третиране от специалисти на „Вредители-БГ”. Ползваните репеленти и сигнално-магнитни устройства имат временен ефект, но може да се постигне добра ефективност, ако се положат като бариера в целия терен. Добре е, при наличие на една или няколко къртичини, да се действа незабавно, т.к. женските раждат до 8 малки за сезон, които започват самостоятелен живот след месец. За една година къртиците могат да утроят своя брой, ако не бъдат третирани навреме.

В зависимост от условията, сезона и времето, в борбата с къртиците Вредители-БГ използва димки, химични средства, капани и др. методи. Препоръчително е, преди да се третира, обектът да не се полива, къртичините да не се разравят и заравняват, както и в дупките да не се наливат течности.

 

Вредители-БГ е лицензирана фирма за борба с вредителите – къртици. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Обработката срещу къртици се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Те са безвредни за хора, домашни животни и растения. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. Вредители-БГ третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.

Нагоре