Обадете ни се: 0879 36 99 92; 0888 64 21 35

Плъхове трайно прогонване и унищожаване

Унищожаване и прогонване на плъховеПлъховете са род мишевидни гризачи. Дължина до 30 cm. В България 2 вида (черен и сив). Раждат 2-4 пъти годишно по 6-10 до 17 малки. Хранят се както с растителна, така и със животинска храна.

Освен всеизвестните инфекциозни болести коремен тиф и бубонна чума, чието разпространение расте, плъховете са носители и на лептоспироза – опасна бактериална инфекция, която се разпространява чрез урината им при попадането й в питейната вода или хранителните продукти.

Освен болестите, които пренасят, плъховете са опасни поради факта, че могат да предизвикат пожар, прегризвайки електрически кабели, а могат и просто да хапят хората.


Нагоре