Обадете ни се: 0879 36 99 92; 0888 64 21 35

Бълхи – разпространение на бълхите

Бълхите са безкрили кръвосмучещи насекоми, които са разпространени по цялото земно кълбо и наброяват повече от 1500 вида. Те паразитират по животните с постоянна телесна температура и по човека.
Най-разпространени у нас в населените места през последните години са котешката бълха (Ctenocephalides felis ) и по-рядко – кучешката (C. canis) и човешката ( Pulex irritans). Котешката бълха се среща главно в мазетата на жилищните сгради, необитаемите постройки и складови помещения. Това се дължи на увеличения брой безстопанствени котки и кучета и на неспазването на някои санитарно-технически и санитарно-хигиенни изисквания, като достъпност на приземните помещения за котки и кучета и поддържане на лоша хигиена в тях. Необезпокоявани от никого, на тези места котките и кучетата се размножават и създават биотопи на бълхи.
За разпространението на котешката бълха спомагат и домашните котки и кучета, които имат контакт с опаразитени животни или с развъдните места на бълхите и не се полагат грижи за своевреманното им обезпаразитяване


Нагоре